İnsan Kaynakları Politikamız

Tiryakiler Şirketler Grubu kurumsallaşmasını tamamlamış, hisselerinin tamamı Tiryaki Ailesine ait bir aile şirketidir. Grup bünyesinde 700'den fazla çalışanına istihdam sağlamakta ve gelecek planlarını sektöründe liderliğini sürdürecek ve global pazarda giderek yerini sağlamlaştıracak şekilde yapmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikamız

  • Tirsan Kardan'ın stratejik planları ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısını dinamik tutmak ve değişimlere hazır olmasını sağlamak,
  • Çalışanlarımızın kurum hedefleri doğrutusunda yönlendirilmesi için sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel ve takım performansını geliştirmek ve bu sayede insan kaynağının etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
  • Kuruma eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, kendini, çalışma arkadaşlarını ve işini geliştirmeyi hedefleyen, Tirsan değerlerini benimseyip kurum kültürünü yaşatacak kişileri kazandırmak,
  • Güven, dürüstlük ve paylaşım içeren bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratarak çalışanların faaliyetlerimizin bir parçası olmaktan gurur duyduğu ve nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği bir kurum olmayı hedeflemekteyiz.

EĞİTİM ve GELİŞTİRME

  • Oryantasyon Eğitimi
  • Mesleki ve Teknik Eğitimler
  • Yabancı Dil Destek Programı
  • Yönetici Yetiştirme Programı (Temel Yöneticilik Becerileri, Kişisel Gelişim ve Uzmanlık Eğitimleri, Mentorluk, Proje Çalışmaları)